Tài liệu tham khảo

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng VNOKRs Software:

1. Hướng dẫn bắt đầu với Tool VNOKRs

2. Hướng dẫn sử dụng Tool VNOKRs 3. Video Hướng dẫn ý nghĩa, lợi ích khi sử dụng VNOKRs 4. Kênh Youtube hướng dẫn, chia sẻ về OKRs Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề thì Anh Chị vui lòng liên hệ tới Team VNOKRs để được hỗ trợ: * Group hỗ trợ khách hàng: https://www.facebook.com/VNOKRs-H%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-100998391858741 * Chat Facebook: m.me/100998391858741 * Hotline: (+84) 0365 999 621 * Group Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/okrs.vietnam

Last updated