Giới thiệu tổng quan về tool VNOKRs

  1. Cửa sổ chính của từng cá nhân. Xem được tiến độ của bản thân so với nhóm, công ty. Xem được những người nhận nhiều Feedback nhất, cho đi nhiều nhất và những lời khen (Ghi nhận) chất lượng nhất.

2. Cửa sổ Check-in. Nơi các cá nhân thường xem nhất (hàng tuần). Theo dõi tiến độ bản thân và check-in với trưởng nhóm.

3. Cửa sổ check-in. Nơi sếp và nhân viên kiểm tra tiến độ, vấn đề và feedback thẳng thắn cho nhau. Các câu hỏi được thiết kế sẵn để tất cả các cuộc check-in của toàn công ty có được chất lượng tương đương (loại bỏ các cuộc họp lãng phí).

4. Nơi bạn có thể xem OKRs của toàn bộ thành viên trong công ty. Nhìn nhanh tiến độ của bản thân, của nhóm và của công ty.

5. Toàn bộ phản hồi, ghi nhận, xếp hạng của công ty trong tháng, trong chu kỳ được public. Tạo động lực cho việc cho đi và nhận các lời khen ngợi.

6. Có thể xem cụ thể từng lời khen dành cho bản thân.

7. Xếp hạng SAO toàn công ty, vinh danh những người cho đi và những người nhận được nhiều lời khen.

Last updated