Cài đặt tài khoản nhân viên

Bước 1: Đăng nhập

Truy cập đường link https://vnok.okrs.vn/Account/login để đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi admin nhập thành viên, tầm 5-7' hệ thống sẽ có mail gửi về email của nhân viên bao gồm email đăng nhập và mật khẩu.

Bước 2: Khai báo thông tin cá nhân theo hướng dẫn tại đây

Bắt buộc phải cập nhật thông tin tài khoản cá nhân vì nó liên quan tới việc có thể nhìn thấy OKRs cấp trên, cấp dưới, OKRs của nhóm, xem OKRs theo dạng cây và thống kê về OKRs.

Bước 3: Tạo OKRs đầu tiên theo hướng dẫn tại đây

Last updated