Check-in

Bước 1: Chọn menu Checkin

Chọn mục "Checkin" ở menu trái để vào trang danh sách OKRs, Chọn button "Checkin" để tiến hành checkin (1 OKRs tương ứng với 1 lần checkin).

Bước 2: Điền nội dung buổi checkin

Ở cửa sổ checkin chúng ta cần điền các dữ liệu sau:
1. Số đạt được (Kết quả đạt được ở hiện tại so với Mục tiêu đặt ra ban đầu)
2. Điền đầy đủ dữ liệu cho 5 câu hỏi checkin:
 • Mức độ tự tin hoàn thành (Có 3 mức độ: Rất tốt - Ổn - Không ổn lắm)
 • Tiến độ, kết quả công việc
 • Công việc nào đang & sẽ chậm tiến độ
 • Trở ngại, khó khăn là gì?
 • Cần làm gì để vượt qua trở ngại?
3. Chọn mức độ tự tin hoàn thành của Objective (Có 3 mức độ: Rất tốt - Ổn - Không ổn lắm)
4. Điền ngày checkin tiếp theo cho mỗi buổi checkin
5. Quản lý phản hồi (Đây là nội dung dành cho Quản lý/ Cấp trên phản hồi)
 • Phản hồi đối với từng KRs: Quản lý chọn tiêu chí và điền nội dung phản hồi cho từng KRs
 • Phản hồi Objectives: Quản lý chọn tiêu chí và điền nội dung phản hồi cho Objectives

Bước 3: Kết thúc Checkin

Trong buổi checkin, có thể sử dụng tài khoản của nhân viên để thực hiện checkin. Sau khi điền đầy đủ thông tin và câu trả lời ở Bước 2, nhân viên có thể bấm lưu nháp. Sau đó quản lý / cấp trên có thể dùng tài khoản cấp quản lý để phản hồi và kết thúc buổi checkin.
 • Lưu nháp: Bảng checkin đang ở chế độ "nháp", chưa được xuất bản
 • Checkin xong: Cuộc checkin đã hoàn thành và xuất bản
 • Hoàn thành OKRs: OKRs đã hoàn thành (không cần checkin lần tiếp theo nữa) (Việc này thường được thực hiện vào cuối chu kỳ, khi đã kết thúc chu kỳ OKRs)

Một số MẸO cần biết để Checkin hiệu quả:

1. Trước buổi checkin với quản lý / cấp trên, nhân viên nên "Checkin nháp" trước để buổi checkin được diễn ra hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
2. Nhận biết tình trạng Checkin bằng màu sắc nút Checkin:
 • Nút Checkin màu đỏ: OKRs này đã quá hạn checkin hoặc chưa được làm checkin nháp
 • Nút Checkin màu cam: OKRs này đã được làm checkin nháp và chưa đến "ngày hẹn checkin"
 • Nút Checkin màu xanh: OKRs này đã hoàn thành checkin và chưa đến "ngày hẹn checkin tiếp theo"
3. Xem lịch sử Checkin:
Cách 1: Xem lịch sử buổi checkin trước bằng cách di chuột biểu tượng dấu chấm than ("!") ở mỗi ô dữ liệu (xem hình minh hoạ)
Cách 2: Bấm vào nút "Lịch sử checkin" bên cạnh nút "Checkin OKRs" trên thanh Menu trên cùng.
Nút Lịch sử Checkin được bôi vàng
Xem chi tiết từng buổi checkin
Nội dung lịch sử một cuộc checkin

Tham khảo Quy trình Checkin của VNOKRs tại đây: