Đăng nhập

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu.

Hoặc đăng nhập với QR code, để lấy mã QR code bạn đăng nhập tài khoản VNOKRs trên website rồi vào phần "Thông tin tài khoản", trong trang này sẽ có mã QR code, bạn dùng chức năng "Đăng nhập với QR code" trên app và quét mã QR code để đăng nhập vào hệ thống.

Last updated